Árpád Ipariskolai Alapítvány

 

Az Alapítvány tartós célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

 
 
 

- közreműködés az európai szintű szakképzési eljárások elterjesztésében,

 

- ösztönzi az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium tanulóit szakmájuk lehető legjobb elsajátítására,
széleskörű általános szakmai műveltség megszerzésére, felsőbb fokú tanulmányok folytatására,
egyéniségük, művészi és sport tevékenységek kibontakoztatására (Árpád-díj),

 

- kulturális-, sport-, és más rendezvények szervezése, támogatása, szabadidős programok szervezése,

 

- hagyományőrző programok szervezése,

 

- pályázatok készítése a kitűzött célok megvalósítása érdekében,

 

- elősegíti az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium oktatási, szemléltető, mérő és gyakorlóeszköz
állományának folyamatos fejlesztését. Elősegíti ezáltal a színvonalas szakmai képzés állandó korszerűsítését.

 

- szociális tevékenység, családsegítés saját pályázatok útján, kiemelten a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése,

 

- pályázati önerő biztosítása olyan pályázatok esetében, melyek az alapítvány tartós céljai közé tartoznak ,

 

- az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium határon túli testvériskoláival való kapcsolattartás segítése, programok,
tanulmányutak szervezése.

 
 
 

Kérjük, támogassa alapítványunkat, hogy céljainkat megvalósíthassuk!

 

A kedvezményezett adószáma:

1

9

0

9

6

9

1

9

-

1

-

0

7

A kedvezményezett neve : Árpád Ipariskolai Alapítvány

 

Az Árpád Ipariskolai Alapítvány Kuratóriumának döntése alapján
az "Ösztöndíj Jó Tanulónak" című pályázaton a következő tanulók részesülnek ösztöndíjban:

 

 • Oláh Dávid Márk 9/1 
 • Párizs Loretta 10/C 
 • Király Eszter 13/1 
 • Rusvai Edina 13/1 
 • Szabados László 11/AC 
 • Wilhelm Klaudia Gréta 10/D 
 • Kiss Sándor 9/1 
 • Koszorús Bianka 10/1
 • Tridinger Rebeka 13/1 
 • Pál Éva 11/AC 
 • Nagy Tamara 9/B 
 • Antal Viktor Máté 9/B 
 • Takács Kitti 11/4